GovUp identity

Client: GovUp

Agency: Kreab

Art direction and design: Katya Kovalenko